Geološka istraživanja

 

U oblasti geologije, naš stručni tim pruža usluge upravljanja geološkim istraživanjima u svim fazama do overe rezervi i dobijanja propisanih dozvola i saglasnosti. Stručni tim sa kompetentnim i iskusnim kadrovima vrši obradu i interpretaciju geoloških podataka, geološko modeliranje i proračun rezervi mineralnih resursa, kao i izradu projekata, studija, elaborata i analiza u hidrogeologiji, rudnoj i inženjerskoj geologiji.
U svom radu na poslovima inženjeringa i konsaltinga u oblasti geoloških istraživanja mi koristimo najsavremenije tehnologije, priznate i dokazane metode i neophodnu tehničku opremu koja prati savremena kretanja.

Naše usluge uključuju:

  • upravljanje projektima geoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja;
  • analizu pouzdanosti geoloških podataka i rizici geoloških istraživanja;
  • izradu geoloških modela ležišta različite složenosti i namene;
  • izradu baza podataka geoloških istraživanja;
  • interpretaciju podataka i izradu analiza za geološke i rudarske potrebe i potrebe zaštite životne sredine;
  • evaluacija projekata geoloških istraživanja;
  • različite vrste procena, due diligence.