Rudarski inženjering

 

Površinski kopovi su po pravilu otvoreni i veoma dinamični sistemi pod uticajem velikog broja tehničkih, ekonomskih, ekoloških i bezbedonosnih faktora i ograničenja u svim periodima životnog ciklusa. Ceo životni ciklus definisan kroz periode površinske eksploatacije realizuje se kroz niz poslovnih procesa u svakom od perioda koji omogućuju efikasnu, efektivnu i pouzdanu eksploataciju mineralne sirovine na povrvšinskom kopu.
Naš ekspertski tim u mogućnosti je da u svim periodima životnog ciklusa površinskog kopa, svojim partnerima pruži kvalitetnu podršku u funkciji efikasne, efektivne i pouzdane eksploatacije mineralne sirovine. Podrška se odnosi na upravljenje projektima na realizaciji pojedinih rudarskih aktivnosti, nadzor nad izvođenjem rudarskih radova i izgradnji rudarskih objekata, optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa, izgradnju organizacije poslovanja i organizacione promene, strateške analize i donošenje strateških odluka.

Naš fokus usmeren je na:

 • upravljanje rudarskim projektima u svim njegovima fazama;
 • izradu tenderske dokumentacije za nabavku opreme i usluga izvođenja radova;
 • nadzor nad izvođenjem rudarskih radova i izgradnji rudarskih objekata;
 • monitoring i optimizaciju funkcionalnosti rudarskih objekata;
 • monitoring stabilnosti kosina površinskog kopa i odlagališta;
 • monitoring i optimizaciju odvodnjavanja površinskih kopova;
 • monitoring i optimizaciju procesa rekultivacije i remedijacije;
 • monitoring i optimizaciju tehničko-tehnoloških sistema i proizvodnih procesa;
 • redizajn tehničko-tehnoloških i proizvodnih procesa;
 • upravljanje tehničko-tehnološkim i proizvodnim rizicima;
 • upravljanje rudarskim otpadom;
 • upravljanje zaštitom životne sredine;
 • energetsku efikasnost tehničko-tehnoloških sistema i površinskog kopa u celini;
 • analizu i optimizaciju operativnih troškova;
 • organizacioni dizajn i redizajn;
 • informatičku podršku poslovnim procesima;
 • operativne i strateške analize.