Naša kompanija

 

Naše ključne kompetencije su izrada rudarskih projekata i studija, pre-feasibility i feasibility studija, geoloških analiza i studija, studija i procena uticaja u oblasti zaštite životne sredine, studija i projekata u oblasti upravljanja rudarskim i komunalnim otpadom.
Posebno ističemo naše mogućnosti u upravljanju rudarskim projektima kroz ceo ciklus razvoja rudnika, od idejnih analiza na nivou studije obima, preko pre-feasibility i feasibility studije, tehničkih projekata izgradnje rudnika, izbora opreme sve do zatvaranja, rekultivacije i sanacije rudarskih objekata i postrojenja, uključivši i pravne savete i dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti. Centar za površinsku eksploataciju je u proteklom periodu za svoje zadovoljne partnere realizovao širok spektar projekata. U tom smislu je i usmerio sopstveni razvoj koji je, uz najbolju svetsku praksu, omogućio da naš stručni tim može da odgovori savremenim izazovima rudarstva i zaštite životne sredine. Promovisanjem održivog rudarstva, naša kompanija sve čini da rudarstvo ne bude izvor problema, konflikata i frustracija, već da bude značajan element celokupnog, skladnog i održivog društvenog razvoja. Poslovni uspeh i reputacija centra za površinsku eksploataciju bazirani su na primeni najboljih dostupnih tehnologija, kontinualnim istraživanjima i unapređivanju znanja i veština, i na najboljim ljudskim resursima.