Reference

 

Referentna lista Centra za površinsku eksploataciju

BROJ

Naručilac

Vrsta usluge

1.

R i TE Gacko,
Gacko

Studija eksploatacionih rezervi uglja u basenu Gacko,(1999.)

2

R i TE Gacko,
Gacko

Podloge za izradu Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa Gračanica-Gacko (Studija eksploatacionih rezervi, Vektorizacija situacionih planova, Baza podataka),(1999.)

3.

R i TE Gacko,
Gacko

Površinski kop Gračanica-Gacko, Eksploatacione rezerve, N8, Troškovi eksploatacije,(1999.)

4.

R i TE Gacko,
Gacko

Osnovna koncepcija eksploatacije uglja na površinskom kopu Gračanica-Gacko, (Digitalizacija geodetskih podloga i obrada na računaru geološke baze podataka),(1999.)

5.

Fabrika cementa Kosjerić d.o.o.,
Kosjerić

Ekspertiza eksploatacionih količina krečnjaka i laporca na površinskim kopovima Galovići i Suva Vrela Fabrike cementa Kosjerić,(1999.)

6.

R i TE Gacko,
Gacko

Elaborat fizičko-mehaničkih svojstava stena na površinskom kopu Gračanica - Gacko,(1999.)

7.

JP RB Kolubara, Lazarevac

Dopunski rudarski projekat odlaganja pepela i šljake TE Kolubara B u površinski kop Zapadno Polje,(1999-2000.)

8.

Površinski kop Kijevo,  Beograd

Geodetsko snimanje površinskog kopa krečnjaka Kijevo-Beograd,(2000.)

9.

Fabrika cementa Kosjerić d.o.o.,
Kosjerić

Studija procene potencijalnih rezervi ležišta eruptivnih stena i šljunka u severnoj Srbiji,(2000.)

10.

R i TE Gacko,
Gacko

Studija opravdanosti rekonstrukcije sistema eksploatacije na površinskom kopu Gračanica-Gacko,(2000.)

11.

Rudnici i industrija mermera i granita Venčac,
Aranđelovac

Predinvesticiona studija razvoja površinskog kopa mermera Venčac,(2000.)

12.

Fabrika cementa Beočin d.o.o.,
Beočin

Koncepcija katastra zagađivača životne sredine Fabrike cementa Beočin,(2001.)

13.

R i TE Gacko,
Gacko

Dugoročni program razvoja površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije,(2001.)

14.

AD Bijeljina - Put, Bijeljina

Dopunski rudarski projekat separacije šljunka Popovi-Bijeljina, (2002.)

15.

R i TE Gacko,
Gacko

Program razvoja površinske eksploatacije uglja u basenu Gacko do 2020. godine,(2002.)

16.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Studija opravdanosti proširenja istočne konture površinskog kopa Bogutovo Selo za godišnji kapacitet od 500.000 tona uglja (Feasibility Study),(2002.)

17.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Studija opravdanosti proširenja istočne konture površinskog kopa Bogutovo Selo za godišnji kapacitet od 1.000.000 tona uglja (Feasibility Study), (2002.)

18.

Rudnik nemetala Valjevo,
valjevo

Tehno-ekonomska ocena ležišta Bogovađa - Valjevo,(2003.)

19.

AD Putevi ivanjica,
Ivanjica

Tehno-ekonomka ocena ležišta Raščići - Ivanjica,(2003.)

20.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa uglja Bogutovo Selo u Ugljeviku - Osnovna koncepcija,(2003.)

21

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa uglja Bogutovo Selo u Ugljeviku - Tehnički projekat eksploatacije otkrivke i uglja,(2004.)

22.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa uglja Bogutovo Selo u Ugljeviku - Tehnički projekat odvodnjavanja,(2004.)

23.

Borovica
Transport - Put d.o.o.,
Ruma

Projekat eksploatacije dijabaza na površinskom kopu Tavani,(2004.)

24.

Kopovi - ub,
Ub

Glavni rudarski projekat površinskog kopa keramičarske gline Boj Brdo - Osnovna koncepcija,(2004.)

25.

Kopovi - ub,
Ub

Glavni rudarski projekat površinskog kopa keramičarske gline Boj Brdo - Tehnički projekat eksploatacije,(2004.)

26.

R i TE Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Opšti deo,(2005.)

27.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat eksploatacije,(2005.)

28.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat odbrane površinskog kopa od voda,(2005.)

29.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat odbrane površinskog kopa od voda - mašinski deo,(2005.)

30.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat snabdevanja električnom energijom,(2005.)

31.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat odbrane površinskog kopa od voda - elektro deo,(2005.)

32.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat drobiličnog postrojenja - elektro deo,(2005.)

33.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehnički projekat rekultivacije i zaštite životne sredine,(2005.)

34.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Gračanica-Gacko do kraja eksploatacije - Projekat zatvaranja kopa - Tehno-ekonomska ocena rada površinskog kopa,(2005.)

35.

R i TE Ugljevik a.d.,
Ugljevik

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa Bogutovo Selo - Ugljevik - Tehnički projekat odlaganja šljake i pepela TE Ugljevik na Veliko zapadno odlagalište površinskog kopa Bogutovo Selo - Ugljevik (period 2005-2009. godine),(2005.)

36.

R i TE Ugljevik a.d.,
Ugljevik

Tehno-ekonomska analiza sistema primarnog drobljenja uglja na površinskom kopu Bogutovo Selo - Ugljevik,(2005.)

37.

R i TE Ugljevik a.d.,
Ugljevik

Ekspertiza postojećeg stanja na površinskom kopu Bogutovo Selo Ugljevik,(2005.)

38.

Rudnik nemetala Valjevo,
Valjevo

Glavni rudarski projekat površinskog kopa kvarcnog peska i šljunka Bogovađa - Osnovna koncepcija,(2005.)

39.

Rudnik nemetala Valjevo,
Valjevo

Glavni rudarski projekat površinskog kopa kvarcnog peska i šljunka Bogovađa - Tehnički projekat eksploatacije,(2005.)

40.

Niko Cink Komerc, Barajevo

Uprošćeni rudarski projekat bušačko-minerskih radova na lokalitetu Paumbara - Venčac kod Aranđelovca,(2005.)

41

Borovica
Transport - Put,
Ruma

Glavni rudarski projekat površinskog kopa Tavani - Osnovna koncepcija,(2006.)

42

Borovica
Transport - Put,
Ruma

Glavni rudarski projekat površinskog kopa Tavani - Tehnički projekat eksploatacije,(2006.)

43

Borovica
Transport - Put,
Ruma

Glavni rudarski projekat površinskog kopa Tavani - Tehnički projekat tehničke zaštite i zaštite okoline,(2006.)

44

Granitpeščar ljig,
ljig

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa krečnjaka Rujevac - Ba,(2006.)

45.

Putevi Čačak,
Čačak

Dopunski rudarski projekat površinskog kopa krečnjaka Sušica,(2006.)

46.

Srki d.o.o.,
Topola

Uprošćeni rudarski projekat eksploatacije za sopstvene potrebe na površinskom kopu Krš - Veliki Šenj,(2006.)

47.

Srki d.o.o.,
Topola

Studija izvodljivosti površinskog kopa Krš - Veliki Šenj,(2006.)

48.

Srki d.o.o.,
Topola

Projekat rekultivacije površinskog kopa Krš - Veliki Šenj,(2006.)

49.

Borverk d.o.o.,
Lajkovac

Uprošćeni rudarski projekat eksploatacije za sopstvene potrebe na površinskom kopu krečnjaka Slovac,(2006.)

50.

Borverk d.o.o.,
Lajkovac

Studija izvodljivosti površinskog kopa krečnjaka Slovac,(2006.)

51.

Borverk d.o.o.,
Lajkovac

Projekat rekultivacije površinskog kopa krečnjaka Slovac,(2006.)

52.

SO Ljig,
Ljig

Uprošćeni rudarski projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na površinskom kopu Drenjina - Belanovica,(2006.)

53.

Autokop d.o.o.,
Ljig

Uprošćeni rudarski projekat eksploatacije za sopstvene potrebe na površinskom kopu Kamenjak - Vrhovine,(2006.)

54.

Autokop d.o.o.,
Ljig

Investicioni program izgradnje površinskog kopa krečnjaka Kamenjak - Vrhovine kod Uba,(2006.)

55.

Konzorcijum investitora

Projekti rekultivacije parcela na kojima se vrši eksploatacija pločastog krečnjaka u selu Struganik,(2006.)

56.

Zorka alas kamen,
Novi Sad

Studija izvodljivosti eksploatacije zeolitisanog tufa i tufa sa zeolitom u ležištu Općište kod Beočina,(2007.)

57.

EFT Group
Rudnik lignita Stanari,
Stanari

Studija: Procena eksploatacionih rezervi lignita okonturenih površinskih kopova za potrebe dugoročnog snabdevanja termoelektrane Stanari,(2007.) 

58.

Borverk d.o.o.
Lajkovac

Glavni rudarski projekat površinskog kopa krečnjaka Jerinin Grad - Slovac,(2007.)

59.

Put d.o.o.,
Jagodina

Tehnička kontrola dopunskog rudarskog projekta eksploatacije dolomitskog mermera na površinskom kopu Jošanički Prnjavor kod Jagodine,(2007.)

60.

Ostrvica a.d.,
Rudnik

Tehnička kontrola glavnog rudarskog projekta obustave radova na površinskom kopu krečnjaka Mezulana na Rudniku SO Gornji Milanovac,(2008.)

61.

Toza Marković a.d.,
Kikinda

Tehnička kontrola Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije kereramičkih glina ležišta Glinokop - Istočni revir kod Kikinde,(2008.)

62.

Mineral
Investments d.o.o.,
Beograd

Studija izvodljivosti eksploatacije lignita na površinskom kopu Čukara,(2008.)

63.

Mineral Kop d.o.o.,
Beograd

Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta površinskog kopa Ravnaje,(2009.)

64.

EpRS, R i Te Gacko,
Gacko

Nužna odstupanja od Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa Gračanica Gacko i Glavnog projekta deponije pepela TE Gacko na unutrašnjem odlagalištu PK Gračanica - Deponija pepela - Kaseta br. 2.,(2008.)

65.

PZP Požarevac,
Požarevac

Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta za površinski kop Krečnjaka u Kaoni kod Kučeva,(2008.)

66.

Venčac a.d.,
Aranđelovac

Tehnička kontrola Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije tehničkog kamena ležišta Zabrežje - Venčac, sa razvojem kopa po dubini ispod K-388 do K-340,(2008.)

67.

ZP RITE Ugljevik a.d.
Ugljevik,

Dopunski rudarski projekat kombinovanog transporta uglja i rekonstrukcije primarnog drobiličnog postrojenja na površinskom kopu Bogutovo Selo,(2008.)

68.

Pro Voding d.o.o.
Beograd

Analiza primene cevi kompanije Ameron international za bunarske konstrukcije na površinskim kopovima uglja,(2009.)

69.

Mineral
Investments d.o.o.
beograd

Studija izvodljivosti eksploatacije lignita na površinskom kopu Čukara -Južno Polje,(2009.)

70.

Mineral
Investments d.o.o.
beograd

Projekat rekultivacije površinskog kopa Čukara - Južno Polje,(2009.)

71.

EFT Group
R i TE Stanari,
Stanari

Inženjering poslovnih procesa i izrada procesnog modela Rudnika uglja Stanari,(2009.)

72.

Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko-geološki fakultet

Idejni projekat sa studijom opravdanosti i izgradnje površinskog kopa Polje E- Dopuna Studije - Tehno-ekonomska i finansijska analiza,(2009.)

73.

Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko-geološki fakultet

Softver za selektivno otkopavanje primenom kontinualne opreme,(2009.)

74.

R i TE Stanari,
Stanari

Revizija Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa Raškovac u EFT Rudnik i termoelektrana Stanari doo, Stanari,(2009.)

75.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Opšti deo,(2010)

76.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Tehnički projekat eksploatacije,(2010.)

77.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Tehnički projekat odbrane površinskog kopa od voda,(2010.)

78.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Tehnički projekat - elektro deo,(2010.)

79.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Tehnički projekat eksploatacije - Tehnički projekat - mašinski deo,(2010.)

80.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Tehnički projekat rekultivacije i zaštite životne sredine,(2010.)

81.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica - Tehno-ekonomska ocena rada površinskog kopa,(2010.)

82.

R i TE Gacko,
Gacko

Tehno-ekonomska analiza opravdanosti nivoa revitalizacije kontinualnih BTO sistema površinskog kopa Gračanica,(2011.)

83.

R i TE Gacko,
Gacko

Tenderska dokumentacije za nabavku roba i usluga za revitalizaciju mašinske i elektro opreme na kontinualnim sistemima,(2011.)

84.

R i TE Gacko,
Gacko

Tenderska dokumentacije za nabavku transportera B = 1400 mm,2011.)

85.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Dopunski rudarski projekat PK Bogutovo Selo Ugljevik - zatvaranje površinskog kopa, Delovi: Odvodnjavanje i zaštita površinskog kopa i odlagališta od površinskih i podzemnih voda, Rekultivacija i Ekonomski deo projekta,(2011.)

86.

EFT Group
R i TE Stanari,
Stanari

Revizija Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa Raškovac - Nužne izmene otkopavanja otkrivke na PK Raškovac,(2011.)

87.

EFT Group
R i TE Stanari,
Stanari

Revizija Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa Raškovac - Nužne izmene otkopavanja uglja u severnoj završnoj kosini PK Raškovac,(2011.)

88.

EFT Group
R i TE Stanari,
Stanari

Revizija Dopunskog rudarskog projekta površinskog kopa Raškovac Stanari - Tehnički projekat izgradnje kaseta za odlaganje čvrstih ostataka sagorevanja iz termoelektrane Stanari na površinskom kopu Raškovac, deo kopa - Dragalovci,(2011.)

89.

R i TE Gacko,
Gacko

Revizija idejnog i tehničkog projekta kompleksa objekata industrijskog kruga na PK Gacko Polje C u okviru Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije dela Polja C PK Gacko, Gacko,(2012.)

90.

Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-Geološki Fakultet,
Beograd

Tehno-ekonomska analiza opravdanosti obustave radova na PK Klenovnik,(2012)

91.

Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-Geološki Fakultet,
Beograd

Procena potencijala i ograničenja rekultivacije površinskog kopa Klenovnik sa interpretacijom efekata mera rekultivacije na životnu sredinu,(2012.)

92.

R i TE Gacko,
Gacko

Nužna odstupanja od Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije dela Polja C površinskog kopa Gračanica Gacko,(2012.)

93.

Dargo Associates ltd

Pre-feasibility studija za ležište lignita BVI, Sindh, Pakistan,(2012)

94.

Dargo Associates ltd

Revizija feasibility studije za ležište lignita BVI, Sindh, Pakistan,(2012)

95.

Titan cementara Kosjerić,
Kosjerić

Detaljna geološka istraživanja šljunka i peska, izrada Elaborata o rezervama i overa rezervi na lokalitetu Žarkovac kod Kovina, (2012)

96.

ECO TRADE,
Priština

Defektaža i otklanjanje nedostataka pri zatezanju gumene trake na transporterima širine 1800 mm na kontinualnim sistemima Kosovske elektro korporacije, (2013)

97.

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

Studijske osnove za koncept održivog prostornog razvoja Borsko-Majdanpečkog rudarskog basena, (2013)

98.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Studija ekonomske opravdanosti za dodelu koncesije za korišćenje uglja na ležištima Bogutovo selo i Ugljevik Istok 1, (2013)

99.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Studija Varijantna rešenja otvaranja i eksploatacije uglja na površinskom kopu Ugljevik Istok 1, (2014)

100.

R i TE Gacko,
Gacko

Dopunski rudarski projekat sanacije završnih kontura, eksploatacije uglja iz završnih kontura i odlaganja otkrivke na unutrašnje odlagalište površinskog kopa Gračanica-Gacko, (2014)

101.

Univerzitet u Beogradu, Rudarsko - geološki fakultet,
Beograd

Priprema podloga i izrada Tenderske dokumentacije za upravljanje kvalitetom uglja na površinskom kopu Drmno, (2014)

102.

Montprojekt,
Beograd

Tehnička kontrola Tehničkog rudarskog projekta napajanja novog BTO sistema na površinskom kopu Polje C, (2014)

103.

Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet,
Beograd

Studija za konsolidaciju pepelišta u cilju funkcionalnih radova na pepelištu, (2015.)

104.

Teko Mining Rakovac a.d
Ledinci

Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta za trajnu obustavu radova na površinskom kopu trahita Kišnjeva Glava na Fruškoj Gori, (2015.)

105.

R i TE Ugljevik,
Ugljevik

Izrada Glavnog rudarskog projekta, tehničkih projekata za PK Ugljevik Istok 1, (2015.)

106.

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije,
Beograd

Studijske osnove održivog prostornog razvoja Kolubarskog basena, (2015.)

107.

Elektroprivreda Srbije,
Beograd

Dugoročni program eksploatacije uglja u ugljonosnim basenima EPS, (2016.)

108.

JP EPS Ogranak RB Kolubara,
Lazarevac

Glavni rudarski projekat površinskog kopa Radljevo-Tehnički projekat odbrane kopa od podzemnih voda, (2016.)

109.

JP EPS Ogranak RB Kolubara,
Lazarevac

Glavni rudarski projekat površinskog kopa Radljevo-Tehnički projekat odbrane kopa od površinskih voda, (2016.)

110.

AD ELEM,
Skoplje

Strategija za dugoročno snabdevanje REK Bitola ugljem za period 2016-2046, (2017.)