Studijske ekspertize

 

U preeksploatacionoj fazi projekta izgradnje površinskog kopa ključne su ekspertske procene na nivou konceptualne, pre-feasibility i feasibility studije. Glavni ciljevi ovih studija su da daju što tačniju vrednost potencijalnog projekta na bazi koje se opredeljuje njegov dalji tok i budućnost. Dugogodišnje iskustvo i kompetentnost našeg stručnog tima, kao i softverski alati koje koristimo, obezbeđuju visoku tačnost i pouzdanost procene održivosti potencijalnog projekta. Studijske ekspertize, bez obzira na kom su nivou, konceptualnom, pre-feasibility ili feasibility, ispunjavaju sve međunarodne standarde.  

Naše usluge odnose se na:

  • izradu konceptualnih tehnoekonomskih studija;
  • izradu konceptualnih studija zaštite životne sredine;
  • izradu pre-feasibility i feasibility studija;
  • izradu strateških procena uticaja projekta na životnu sredinu;
  • izradu studija procene uticaja projekta na životnu sredinu;
  • izradu EIA i SIA i ESIA studija (studije ekoloških i socijalnih procena uticaja projekta);
  • izradu studija procene rizika na životnu sredinu;
  • izradu studija procene rizika po bezbednost i zdravlje.