Projektovanje rudnika

 

Rudarski projekti obezbeđuju održivu eksploataciju kako sa aspekta maksimalnog iskorišćenja mineralnih rezervi tako i sa aspekta minimiziranja troškova eksploatacije uz primenu najviših ekoloških standarda. Naš ekspertski tim ima veliko iskustvo i najvišu kompetentnost za izradu rudarskih projekata koji sadrže optimizovana tehnološka i tehnička rešenja za održivo rudarstvo. Primenom savremenih softverskih rešenja za modeliranje ležišta (geologije, hidrogeologije, geotehnike), zatim, savremenih softverskih rešenja za modeliranje sistema i tehnologije eksploatacije, kao i primenom najbolje svetske prakse u mogućnosti smo da damo pouzdana, efektivna i efikasna projektna rešenja kako sa aspekta izvođenja rudarskih radova na terenu tako i sa aspekta najveće ekonomske vrednosti.

Naše usluge odnose se na:

 • izradu rudarskih projekata svih nivoa detaljnosti;
 • modeliranje geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih podataka;
 • modeliranje i optimizaciju tehnoloških i tehničkih parametara eksploatacije;
 • optimizaciju sistema odvodnjavanja površiskih kopova;
 • razvoj i planiranje proizvodnje;
 • izbor opreme;
 • analizu pouzdanosti rada opreme i tehničko-tehnoloških sistema;
 • analizu i procenu kapitalnih troškova rudnika;
 • analizu i procenu operativnih troškova rudnika;
 • analizu i procenu rizika na rudniku;
 • projekte rekultivacije i progresivnu rekultivaciju površinskih kopova;
 • upravljanje rudarskim otpadom;
 • zaštitu životne sredine u svim fazama eksploatacije;
 • energetsku efikasnost tehničko-tehnoloških sistema ili površinskih kopova u celini;
 • priprema tenderske dokumentacije.